Romantyzm – wiara ważniejsza niż rozum

Romantyzm to jedna z epok, która opiera się bardziej na uczuciach niż na rozumie. Jej siłą napędową była tęsknota za rajskim światem, w którym istnieje coś więcej niż nudna codzienność i ogólne poczucie beznadziei. O romantyzmie wiele można przeczytać w podręczniku Oblicza epok 2.1 książka, który charakteryzuje tę epokę, pokazuje jej twórców, a także najważniejsze dzieła. Książka została napisana przez Dariusza Chemperka, Adam Kalbarczyka oraz Dariusza Trześniowskiego. 

Romantyzm – co to takiego? 

Romantyzm jest szerokim nurtem w kulturze. Jest to także nazwa epoki w historii literatury oraz sztuki. Romantyzm jako epoka rozpoczął się w okolicach lat 90. XVIII wieku, a skończył w okolicach Wiosny Ludów w 1848 roku. Romantyzm był obecny w takich dziedzinach jak muzyka, poezja, czy malarstwo. Był reakcją na rewolucję przemysłową i francuską oraz sztywne zasady życia i reguły. Romantycy uważali, że świat dzieli się na materialny i duchowy oraz nie wszystko da się poznać fizycznie. Niektóre rzeczy trzeba przyjąć na wiarę oraz zaufać intuicji. W tej epoce ważne były emocje, ogólnie pojęta uczuciowość oraz duchowość. Ważna była indywidualność jednostki. Sztuka była metodą poznawania świata. Bohater literacki epoki romantyzmu charakteryzował się buntowniczą naturą oraz kierowaniem się namiętnościami, bez względu na to, czy była to miłość, czy nienawiść. Był to samotnik. Miłość bohaterów romantycznych zazwyczaj była nieszczęśliwa. Romantyzm charakteryzuje się wieloma zrywami rewolucyjnymi lub narodowymi m.in. powstaniem listopadowym i styczniowym w Polsce, czy rewolucją lipcową we Francji.

Światopogląd epoki

Epoka charakteryzowała się uczuciowością, przedkładaniem wiary nad rozum. Ważny był indywidualizm, a także bunt przeciwko ogólnie przyjętym normom i zasadom. Romantycy zafascynowani byli kulturą średniowieczną oraz fantastyką. Lubili tajemniczość oraz cenili wyobraźnię. Fascynowała ich natura. Czerpali z kultury Wschodu. Ważnym elementem romantyzmu było poczucie wolności, a także protesty przeciwko dyktaturze oraz autorytaryzmowi.